Uczestnicy

Uczestnicy wyprawy to osoby, które przepłyną całą trasę oraz kajakarze, którzy popłyną w sztafecie, czyli pokonają tylko wybrane odcinki. Według własnej woli i czasu, który mogą na to poświęcić. Są to głównie członkowie Łódzkiego Klubu Kajakowego Albatros oraz sympatycy, którzy przyłączają się do wyprawy.

Agnieszka Szulc

Organizatorka i uczestniczka wyprawy. Płynęła wybrane odcinki wyprawy.

Jerzy Sadzewicz

Członek Łódzkiego Klubu Kajakowego Albatros i PTTK – Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza. Związany z kajakarstwem od ponad 50 lat. Organizator wielu spływów w tym corocznego spływu – „Czyszczenie rzeki Rawki”. Starszy instruktor, przewodnik i przodownik kajakowy. W swoim życiu zaszczepił miłość do kajakarstwa niezliczonej liczbie osób. Znany z swojej gotowości do pomocy i dobrej rady dla młodszych kolegów. Płynął wybrane odcinki wyprawy.

Jerzy Sadzewicz

Arkadiusz Jadczak

Współorganizator wyprawy „Łódź na morze!” Płynął całą trasę z Łodzi do Bałtyku.

Rafał „Kosmita” Eysymontt

Człowiek, który kocha wyzwania i podróże, ciekawy świata w pełnym tego słowa znaczeniu. Sympatyk Łódzkiego Klubu Kajakowego Albatros. Płynął całą trasę z Łodzi do Bałtyku.

Członkowie Klubu Albatros

W wyprawie brały udział w ramach „rocznicowej sztafety” nasze koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Łódzki Klub Kajakowy Albatros.